Politika vrácení plateb

Předplatné a opakující se platby

Probíhající předplatné a opakující se poplatky mohou být kdykoli zrušeny na žádost uživatele. Zrušení se bude konat od následujícího zúčtovacího období. Zrušení na žádost uživatele bude rušit jen budoucí fakturaci. Uživatel je povinnen požádat o zrušení služeb a souvisejících plateb minimálně 14 kalendářních dní před koncem aktuálně předplaceného období. Může tak učinit zasláním požadavku přes kontaktní formulář na adrese http://www.webyan.cz/o-nas.html nebo zasláním emailu na adresu podpora@goneo.cz

Postupy pro řešení sporů

Při sporu je systém navržen tak, aby usnadnil zdvořilou a přátelskou komunikaci mezi obchodníky a kupujícími, a pomáhal jim při řešení případných problémů, které mohou nastat.

Důvody pro zrušení

Platební systém BlueSnap si vyhrazuje právo zrušit transakci za účelem dosažení souladu s předpisy vydavatele platební karty, zpracování plateb a bankovních pravidel, nebo musí být v souladu s požadavky právních předpisů, práv duševního vlastnictví, soudní příkazy a orgány činnými v trestním řízení.

Kromě toho může BlueSnap zrušit transakci, pokud se lze domnívat, že je vědomně podvodná, nezákonná nebo v rozporu se seznamem zakázaných předmětů BlueSnap & DMCA politiky či ochrany osobních údajů.

 

Přihlaste se

* Povinné údaje